Αρχική Επικοινωνία 
Αρχική
Νέα
Ιστορικό
Δραστηριότητες
Έδρα
Προορισμοί
Μέσα
Επικοινωνία

Τελευταία ανανέωση : Ιανουάριος 2009.

 

ΜΕΣΑ
 

Η εταιρεία Χ. ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. διαθέτει:

 • 40 οχήματα βυτία για μεταφορά υγρών τροφίμων (γάλα, ελαιόλαδο, σοκολάτα, χυμοί γλυκόζης, κρασί κ.α.)
 • 7 συλοφόρα για μεταφορά ξηρών τροφίμων ( αλεύρι, ζάχαρη, σιμιγδάλι κ.α.)
 • 5 συλοφόρα στερεών υλικών για μεταφορά διάφορων πολυμερών ειδών PVC και υλικά σε μορφή σκόνης και κόκκων.
 • 7 βυτία για μεταφορά κόλλας, οξέων κ.α.
 • 6 βυτία καυσίμων για μεταφορά υγρών καυσίμων (πετρέλαιο, μαζούτ, πίσσα και διάφορα λιπαντικά)
 • 10 ψυγεία με δυνατότητα μεταφοράς προϊόντων υπο συνθήκες ψύξης ή κατάψυξης, ή ψύξης και κατάψυξης ταυτόχρονα, με ράμπα φορτοεκφόρτωσης.
 • 10 ειδικά βυτία για τη συλλογή γάλακτος απο παραγωγούς που διαθέτουν ειδικά συστήματα για την άντληση, τη δειγματοληψία, την καταγραφή ποσοτήτων και την υγιή μεταφορά νωπού γάλακτος.
 • Βυτία με αντλία:
 1. Με σύστημα θερμάνσεως webasto
 2. Ειδικά βυτία πιέσεως
 3. Βυτία ADR
 4. Ειδικά βυτία sterile, για μεταφορά αποστειρωμένων τροφίμων.

Όλα τα οχήματα του στόλου είναι νέας τεχνολογίας και συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας για μεταφορά τροφίμων και άλλων προϊόντων, που εκδίδουν το χημείο του Κράτους και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Διαθέτει επίσης:
  • Συνεργείο επισκευής οχημάτων της εταιρείας
  • Αποθήκες για ανεφοδιασμό οχημάτων
  • Ειδικοί χώροι στάθμευσης οχημάτων
  • Πλυντήριο για καθαρισμό βυτίων

   

 

© copyright 2009 designed by www.templatesfreelance.com